Locust, New Holland
Locust, New Holland
Locust, New Holland
Locust, New Holland
Locust, New Holland
Locust, New Holland
Locust, New Holland

Obchodní podmínky a reklamační řád

GDPR

Zákazník odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek bere na vědomí, že provozovatel tohoto eshopu, jako správce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracovává moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IP adresa po dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na provozovatele eshopu s žádostí o zjednání nápravy. 

Objednávka a cena zboží

Ceny u zboží jsou závazné, RAŠOVEC s.r.o si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či vydaného oznámení (v případě potvrzené objednávky, kde nelze dodržet smluvenou cenu je kupující neprodleně kontaktován a má právo na stornování objednávky). Objednávat lze po registraci do e-shopu nebo i bez registrace, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. V každém případě je zákazník seznámen s výší přepravného. Objednávky obratem potvrzujeme a tím je považována za závaznou. Při objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést údaje kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, dodací adresu, telefonní spojení, u firem IČ a DIČ, datum)

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Platební podmínky

  • dobírkou
  • fakturou (pouze pro obchodní partnery)
  • převodem

Dodací lhůta

Objednané zboží expedujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě, že je skladem. Pokud je zboží ve skladech u výrobce v EU, zboží expedujeme nejpozději do 14 dnů od data objednání. V případě, že zboží není vyrobeno nebo není v EU, sjednáváme individuální termín dodání.

Způsob přepravy

  • Přepravní službou TopTrans

Přepravné a balné

  • Podmínky přepravy objednaného zboží budou upřesněny následně dle dohody a ceníku přepravců. Cena za přepravu se řídí ceníkem přepravce a záleží především na hmotnosti zásilky a vzdálenosti. Přesnou kalkulaci ceny si u nás ověřte telefonicky nebo emailem

Pro velkoobchodní zákazníky sjednáváme individuální ceny.

Vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být poškozené či jinak znehodnocené a nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele spolu s originálem prodejního dokladu. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka za zboží zpět (tedy bez částky přepravného).

Záruka 24 měsíců

Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského nebo Obchodního zákoníku. Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží a nevztahuje se na vady způsobené neodbornou montáží či manipulací, vady způsobené neoprávněným zásahem či použitím k jiným než uvedeným účelům. Pokud součástí dodávky není Záruční list, nahrazuje ho daňový doklad.

Reklamace

Reklamace se řídí dle Občanského nebo Obchodního zákoníku. Kupující je povinen skutečnost oznámit (telefonicky, emailem nebo písemně) a dodat předmět reklamace na adresu provozovatele, případně se telefonicky, písemně či emailem dohodnout na osobním předání. Reklamace se snažíme řešit ihned, pokud možno výměnou zboží nebo vrácením hotovosti. Pokud je nutné odborné posouzení, je vystaven reklamační list a zboží předáno reklamačnímu technikovi. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí reklamovaného zboží zaslaného na dobírku, pokud se na tom obě strany předem nedomluvily.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním objednacího nebo registračního formuláře zákazník stvrzuje odeslanou objednávku a dále tím potvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami. Objednávka se stává závaznou přijetím potvrzení o přijetí objednávky. Odesláním objednacího nebo registračního formuláře zákazník dává souhlas provozovateli k archivování a používání jeho osobních údajů ke komunikaci se zákazníkem. Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka nakládat dle platného zákona – tzn.: Neposkytne je v jakékoli podobě třetí osobě a budou zabezpečena dle zákona. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy RAŠOVEC s.r.o. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2014.

RAŠOVEC s.r.o

Černíky 16 , Kounice , 289 15 ,

IČO: 28415779,

DIČ: CZ28415779

Černíky 16